i-VIBO

Hệ thống đa ứng dụng hỗ trợ giúp số hoá ngân hàng ý tưởng doanh nghiệp.

Quản lý lịch làm việc

Xem, cập nhật, lập mới lịch làm việc, kết nối lịch của hệ thống với lịch cá nhân, gửi mail nhắc lịch làm việc.

Hệ thống xét duyệt đề án cải tiến

Xem, tra cứu danh sách, cập nhật tiến độ và lập mới đề án cá nhân. Xét duyệt đề án cá nhân, đề án nhóm, phân công công việc, phân quyền các cấp.

Feature Image

Hệ thống thư viện dữ liệu

Xem, tra cứu, cập nhật danh sách tài liệu, hồ sơ. Quản lý theo các nhóm tài liệu. Phân quyền truy cập theo thẩm quyền của tổ chức.

Hệ thống quản trị nguồn nhân lực

Chấm công không chạm qua mã QR code. Quản lý thông tin nhân sự, đánh giá nhân sự, bản đồ kỹ năng (Skill Map), khung năng lực (Competencies table).

Hiểu 5S Kaizen:

5S là yếu tố cơ bản của Kaizen

Sai:

 • Là phương pháp vệ sinh, dọn dẹp nhà xưởng.
 • Chỉ cần làm vào cuối ngày.
 • Làm vì bị bắt buộc.
 • 5S tốn tiền và tốn thời gian.
 • Rất khó thực hiện 5S.
 • Không liên quan tới chất lượng sản phẩm/Dịch vụ.

Đúng:

 • 5s là KỸ NĂNG CƠ BẢN của cá nhân hay tổ chức để duy trì kinh doanh.
 • 5s Là HỆ THỐNG NỀN TẢNG của QL doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu quả năng suất, chất lượng.
 • 5s mang lại các GIÁ TRỊ HỮU HÌNH cho công ty:
  • - Rút ngắn thời gian chu trình.
  • - Phát hiện và ngăn ngừa vấn đề.
  • - Hiện thực hoá vấn đề.
Feature Image

Những ngộ nhận của Lãnh đạo và quản lý

Dẫn tới việc triển khai 5S-Kaizen thất bại

Thực sự chưa hiểu bản chất nên

Thực hiện thiếu định hướng, mục tiêu rõ ràng.

Khó có thể đo lường được hiệu quả hoạt động khi áp dụng.

Các thành viên trong tổ chức và đội ngũ quản lý cấp trung trong doanh nghiệp:

Thiếu sự đồng bộ.

Thiếu sự đồng thuận.

Kết quả thực hiện chưa đạt được hiệu quả như mong đợi

Các quản lý cấp trung: BẬN LẮM

Dẫn tới thiếu sự giám sát, quản lý.

Mọi người không thực sự bền bỉ

Nóng vội và yêu cầu làm ngay.

Không tạo được thói quen, cũng như sự cố gắng của tất cả thành viên trong tổ chức.

Các giai đoạn và công cụ triển khai hệ thống 5S-Kaizen

Magnify Image

Đánh giá đề án qua các tiêu chí

Tần suất phát sinh

Quá trình thực hiện

Nội dung đề án

Hiệu quả kinh tế

Điểm đặc biệt

Tiêu chí khác

Một số hình ảnh

Máy tính

Điện thoại

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

Ouransoft Technology JSC

logo